Zania Design Home Pressupost 48 hrs - Zania Design español ingles ruso chino


AVÍS LEGAL

Aquesta web pertany a Zania SL amb CIF: B-64896525 seu social en
C / Amadeu Maristany S / N 08670 Navas (Barcelona)
Telf: 938390760 Fax: 938204451
Email: mireia.cura @ cuineszania.com
Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 20671 Foli 83, Full 8904 Inscripció 1
Desenvolupa l'activitat de Fabricació de Mobiliari de Cuina i Portes PVC.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició a: Zania SL, C / Amadeu Maristany s / n 08670 Navàs Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.