Zania Design Home Pressupost 48 hrs - Zania Design español ingles ruso chino


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per donar compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

OBJECTE

Aquestes condicions generals (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que Cuines Zania SL amb domicili C / Amadeu Maristany s / n 08670 Navas, posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució.

EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

Zania SL es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel · lar l'accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Cuines Zania SL es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa, els usuaris s'abstindran d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.
La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Zania SL (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Cuines Zania SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
Per facilitar el seu accés, pot ser que Zania SL inclogui vincles a pàgines d'Internet pertanyents o gestionats per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar. També acceptarà que Cuines Zania SL no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat pels mateixos. A més, el vincle a un lloc aliè a Cuiness Zania SL no implica que Cuines Zania SL aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d'aquest portal.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel · lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme els principis de la bona fe i la legislació aplicable.
Zania SL i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Cuines Zania SL són marques protegides per Zania SL. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.